Naše vyžarovanie

Každý človek vyžaruje určitú energiu. Či už je to pozitívna energia, alebo negatívna. V každom prípade, človek vysiela energiu a preto by sme sa o tom mali dozvedieť čosi viac.

http://blog.dedoles.sk/nase-vyzarovanie/


 16

Povedal vám už niekto, že ste mu zlepšili/pokazili náladu už len tým, že ste pri ňom ? To spôsobila vaša energia.


Ako si zmeniť energiu, alebo ako funguje naša energia?


Naša energia a teda vyžarovanie spôsobuje náš pohľad na svet. Naše myšlienky, naše citové rozpoloženie.

Myslíš pozitívne? Veríš v šťastnú budúcnosť? Myslíš si, že je svet pekný? Veríš v šťastné konce? Vysielaš pozitívnu energiu. Čím pozitívnejšie myslíš, tým si šťastnejší a viac šťastia priťahuješ.


Si smutný? Unudený? Bez nálady? Máš pochybnosti? Neveríš v šťastie? Myslíš že je tento svet zlý? Vysielaš negatívnu energiu a tým si priťahuješ viac negatívnych vecí do života.


Samozrejme, každá energia sa dá nejako zmeniť. Je to možno zo začiatku ťažké, ale človek si na to zvykne.


Predsa, nechcete byť človekom, od ktorého budú ľudia odchádzať iba preto, že vysiela negatívnu energiu. Či áno?


Ak si pozitívny, pokračuj v tom, ale ak negatívny, potom mám pre vás dobrú správu. Svojimi myšlienkami to dokážete zmeniť a preto:


NIKDY NEPRESTAŇTE BYŤ POZITÍVNY.


Menovky: