Black Eyed Peas

Táto hra zaujme hráčov už pri samotnom zapnutí. Pýtate sa prečo? Samotný štart nie je bežný. Pri kinectovkách je zvykom priamy vstup do menu poprípade deja. Black Eyed Peas je ale jednou z mála výnimiek. Do deja sa dostanete pomocou jednoduchých krokov, ktoré musíte opakovať po tanečníkoch. Teda, hra na prvý pohľad naozaj zaujme.Začiatok
Samotné menu sa už od iných nelíši. Menu nie je rozsiahle. Buď budete tancovať celé pesničky, alebo sa učiť iba samotnú choreografiu. Každý hráč má vlastnú postavu, s ktorou hrá počas všetkých tancov. Postavičku si môžete kedykoľvek vylepšiť, zmeniť, prezliecť, upraviť. Jednoducho prispôsobiť svojej fantázií. Postavička je hotová, môžeme prísť k samotnému tancovaniu.

Tanec
Učiť sa samotnú choreografiu a kroky je síce pri väčšine hier nezaujímavé, keďže je to len učenie bez hodnotenia. V Black Eyed Peas to tak nie je. Už samotné kroky sú hodnotené. Každá pesnička pozostáva z troch až piatich krokov, ktoré opakujete po svojom Black Eyed Peas obľúbencovi. Vaše kroky sú ako obvykle hodnotené slovne, k čomu postupne pribúdajú aj bodové ohodnotenia. Každý krok najprv vidíte, a potom sa ho snažíte napodobniť. Body sa Vám prirátavajú do celkového bodového ohodnotenia. Na to, aby ste úspešne dokončili kroky, musíte dosiahnuť určitý počet bodov. Nezáleží pri tom, či Vám ide lepšie prvý alebo piaty krok, podstatné je konečné bodovanie. Keď dosiahnete určitý počet bodov, ktorý je písaný v pravom dolnom rohu, získate známku C. Čím viac bodov dosiahnete nad limit, tým vyššiu úroveň tanca budete mať. Teda, stupnica je C, B, A a najlepšia je známka S.

Tancuj a zabav sa
Samotná choreografia jednej pesničky pozostáva zo štyroch častí. Prvé tri časti sú učenie sa samotných krokov. Posledná, štvrtá časť je pospájanie týchto deviatich až pätnástich krokov do celku. Za celkovú pesničku môžete získať určitý známku, ktorá sa Vám nakoniec zobrazí pri pesničke.
Aby to ale nebolo také nezaujímavé, hráč si môže zvyšovať svoje skóre a zúčastňovať sa rôznych výziev. Čím lepšie človek odtancuje pesničku, tým má vyššie skóre. Po dosiahnutí určitých bodov dostane hráč nejaké oblečenie, miestnosť, novú možnosť hry,... Tzv. výzvu nájdeme pri každej pesničke. Táto výzva pozostáva z rôznych úloh (napr. zatancujte konečnú pesničku na známku A) a za splnenie výzvy dostanete odmenu v podobe nového oblečenie, tetovania alebo doplnkov.
Pesničiek je naozaj veľké množstvo. Milovníci BEP si pri pesničkách prídu naozaj na svoje. Avšak samotná hra už nie je až taká zaujímavá. Opakovať dookola deväť až pätnásť krokov v jednej pesničke, to dokáže skoro každý. Táto hra je vytvorená pre menších a mladších, ktorý si ešte nezvládajú zapamätať celé pesničky a celý tanec. Dospelý sa pri tom zabaví tiež, avšak hra ho veľmi rýchlo omrzí.

Výhody
è Veľké množstvo tancov
è Pekné grafika
è Vyžaduje menší priestor
è Možnosť dosiahnutia určitých levelov
è Zaujímavé výzvy

 Nevýhody
 Samotná postavička sa žiaľ neraz sekne 
 Opakovanie krokovMoje celkové hodnotenie  6/10

Menovky: ,